محمدحسین اسکندرزاده

مهندس معمار، طراح ، ناظر و اجرا

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی معماری

گرایش معماری

موسسه/دانشگاه: آزاد اسلامی

مهارت‌ها

autocad 2d

100%

autodesk revit

100%

AutoCAD 3D

60%

power point

80%

word

80%

ms project

60%

sketch up

100%

unreal engine

40%

3dmax

80%

lumion

80%

microsoft exel

40%

photoshop

60%

سوابق شغلی

مدیریت مجموعه

شرکت: دفتر طراحی فوکا

طراح

خود اشتغال

سرپرست کارگاه

شرکت: آلیداد سازه

طراحی، نظارت، اجرا

خود اشتغال

سرپرست کارگاه

موسسه: آلیداد سازه

طراح

خود اشتغال

سرپرست کارگاه

کارگاه: کارگاه سربرگر

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

80%

مهارت شنیداری

80%

دوره ها و گواهینامه ها

حفاظت, ایمنی، بهداشت H.S.E

موسسه: گنجینه ایده آل ایرانیان

autodesk revit

موسسه: مکتب خونه

sketch up

موسسه: مکتب خونه